Majse Albeck

Uddannelser:

 • Videreuddannelse i eksistentiel psykologi ved The New School of Psychology (Spinelli) 2011
 • Specialistuddannelse i spiseforstyrrelser (KOK) 2010
 • Autoriseret psykolog, Psykolognævnet, 2005
 • Cand.pæd.psych., Danmarks pædagogiske Universitet, 2003
 • Kunstterapeut fra Ida Finsen (3-årig ”M. Hauschka”), 2003
 • Biograhical counsellor, (3-årig terapeutudd.), UK, 1996
 • Integreret psykoterapi v/Ole Vedfelt, 1995 og 2007
 • Gestaltterapeut fra Gestaltterapeutisk Institut, 1988
 • Årskursus fra Den sociale Højskole, Kbh., 1979
 • Socialrådgiver, Den sociale Højskole, Kbh., 1973

Arbejde:

 • Siden 2007 Privat praktiserende psykolog
 • Siden 2004 - Familieafd., Stevns kommune (tidl. Familiecenter Øst)
 • 2003 Psykoterapeutisk Center Stolpegård
 • 2001 – 2003 Familiecenter Øst
 • 1998 – 2000 KAS Stolpegård
 • 1996 Projekt Menneske, Fakse Ladepl. (stofmisbrugere)
 • 1989 – 95 Selvstændig psykoterapeut, ”Gestaltterapi”
 • 1993 – 94 KAS Stolpegård
 • 1984 - 88 Den lille Højskole Skaverup (behandling af unge)
 • 1980 – 84 KAS, Nordvang, Det ambulante team, ungdomsafd.
 • 1974 – 80 Gladsaxe kommune, socialforvaltning.
 • 1973 – 74 KAS Gentofte, socialrådgiver

Andet arbejde:

 • 2008 Underviser på Gestaltterapeutisk Institut
 • 2007 – Psykolog i Åben Rådgivning, Vordingborg kommune

Faglige medlemskaber:

 • Dansk Psykologforening, bestyrelsesmedl. Kreds Storstrøm
 • Psykoterapeut Foreningen
 • Dansk psykoterapeutisk selskab for psykologer