albeck psykologpraksis

ved aut. psykolog majse albeck

"hvad er mere livgivende end lyset?" "samtalen!"

(Goethe i Den grønne slange og den skønne lilje)

min baggrund
igennem en menneskealder har jeg haft professionel erfaring med samtaler med andre mennesker. Jeg er oprindelig uddannet socialrådgiver - senere autoriseret psykolog. Jeg er eksamineret psykoterapeut gestaltterapi, graduated biografical counsellor (England), og kunstterapeut. Min baggrund er eksistentiel, og et åndeligt værdigrundlag. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og Psykoterapeut Foreningen. Se cv .

psykoterapi
Jeg har erfaring med terapi af voksne så vel individuelt, som par og i gruppe. Jeg har erfaring med terapi af børn, unge og familier. Jeg har i flere år arbejdet som psykoterapeut på Psykoterapeutisk center, Stolpegård, ved København. Jeg har i flere år arbejdet som familieterapeut og psykolog ved Familiecenter øst, Store Heddinge, og Familieafdelingen, Stevns kommune. Jeg er underviser på Gestaltterapeutisk Institut, København.

Jeg har undervist på Gestaltterapeutisk Institut, København. Jeg har i en årrække været tilknyttet teamet bag Åben psykologisk rådgivning i Vordingborg kommune. Som medarbejder i Familievægtskolen har jeg rådgivet overvægtige børn og deres forældre. Jeg har i nogle år været tilknyttet behandlingsstedet Marjatta, Præstø som ekstern psykolog for personalet. De sidste år har jeg haft børnesamtaler med børn på krisecenter som ekstern psykolog.

supervision
Jeg har erfaring med supervision af professionelle faggrupper og plejefamilier.