kurser
OBS: DETTE KURSUS ER DESVÆRRE AFLYST!

LIVSVEJEN – en retrætedag i Præstø

onsdag den 27.11. 2013 kl. 10-17 v/ psykolog Majse Albeck & pilgrimspræst Elisabeth Lidell

Med denne time-out-dag ønsker vi at skabe et forum, hvor vi tematiserer livsvandring og pilgrimsliv ud fra en eksistentiel forståelse. At være pilgrim har dybe rødder i den kristne kultur, og i vor tid er der på ny mennesker, der føler en tilskyndelse til at vandre.

De 7 pilgrimsnøgler: langsomhed, stilhed, fællesskab, frihed, enkelhed, bekymringsløshed og åndelig inspiration vil hjælpe os videre på vejen. Alle kender til livsovergange, hvor der opstår sårbarhed eller tab af tillid, angst og uro, som kommer i fokus, når der er behov for at tage nye skridt og bryde op fra indgroede vaner og mønstre, der ikke længere er hensigtsmæssige. Dette at være sammen med andre kan være hjælpsomt for at kunne tage de nødvendige skridt og finde håb og tro.

Dagen vil bestå af en vekselvirkning mellem oplæg og samtale, Bibelmeditation, refleksion over egen livsvej samt vandring i den smukke natur ved Præstø Fjord. Et inspirations-forum og et pusterum i hverdagslivet.

Praktiske oplysninger: Der er plads til 10 deltagere. Mødested: Marjattas Kulturhus, Bredeshave, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje, nord for Præstø. Pris: 1250 kr. Depositum: 300 kr. bortfalder ved framelding.

Tilmelding til majse@albeck-psykolog.dk eller lidell@webspeed.dk samt depositum: 300 kr. inden d. 1.11. Betales på konto i Den almennyttige Andelskasse Merkur, reg.nr.8401 og kontonr.1516386.
SELVUDVIKLING OG RETREAT KURSUS

FREDAG D. 3. – SØNDAG D. 5. maj 2013
Med start fredag kl 17 og slut søndag kl 12

Et kursus i fordybelse og terapeutisk nærvær.

Har du ofte stillet dig selv det spørgsmål om hvordan du får din spiritualitet med i den hverdag og hvordan du i din hverdag kan gøre mere brug af din egen indre visdom. Så får du her på en weekend mulighed for at udvikle og integrere det. Her får du mulighed for at få kontakt til din indre stilhed. Fordybelse i egne mønstre og relationer. Hvad er dine livs temaer ? Går du din vej ?

Lytter du til din indre vejviser? Ønsker du at blive bedre til at lytte?

I et terapeutisk forløb med to erfarne psykologer og psykoterapeuter bliver der mulighed for at møde sig selv og den anden på en nærværende og autentisk måde.

Vi vil arbejde med at skabe og fastholde kontakt til indre stilhed, lytte til hjertets visdom og mærke bevidsthedens kraft, for der igennem blive nedre til at udvikle ro og balance i din tilværelse samt udvikle og lytte til din egen KLAR-FØLELSE. Skabe grobund for at leve i nuet uden angst for fremtiden.

Vi vil benytte os af viden om kroppens intelligens, forskellige psykologiske metoder inden for den eksistentielle ramme, gestaltterapi, drømme, eventyr, familieopstilling, mindfulness o.a.

Vi vil udforske malingens væsen og naturens helende virkning.

Afspænding, yoga, meditation og åndelige øvelser vil indgå.

Find Magien og friheden i livet


Hvor: Skovåsen ved Korsør med dens naturskønne beliggenhed ved skov og strand.
Pris: 2700,- kr. for kurset. Dertil kommer 1.650,- kr. til kost og logi.

Psykologer og/ terapeuter: Lise Wiemann og Majse Albeck

Hjemmesider www.skovåsen.dk www.albeck-psykolog.dk

Email psykolog@lisewiemann.dk; majse@albeckpsykolog.dk.
SELVUDVIKLING OG RETREAT KURSUS

FREDAG D. 13. – SØNDAG D. 15. april 2012
Med start fredag kl 17 og slut søndag kl 12

Her får du mulighed for fordybelse i egne mønstre og relationer. Hvad er dine livstemaer ? Går du din vej ? I et terapeutisk forløb med to erfarne psykologer og psykoterapeuter bliver der mulighed for at møde sig selv og den anden på en nærværende og autentisk måde. Vi vil benytte os af viden om kroppens intelligens, forskellige psykologiske metoder inden for den eksistentielle ramme, gestaltterapi, drømme, eventyr, familieopstilling, mindfulness o.a. Vi vil udforske malingens væsen og naturens helende virkning. Afspænding, yoga, meditation og åndelige øvelser vil indgå.

Deltagere: 8 – 12 interesserede

Hvor: Skovåsen ved Korsør med dens naturskønne beliggenhed ved skov og strand.
Pris: 2700,- kr for kurset. Dertil kommer 1450,- kr til kost og logi.

Opfølgningsdatoer: 12. – 14. oktober 2012

Hjemmesider www.skovåsen.dk www.albeck-psykolog.dk

Email psykolog@lisewiemann.dk; majse@albeckpsykolog.dk.
SELVUDVIKLING & RETREAT

FREDAG D. 7. – SØNDAG D. 9. OKTOBER 2011
Med start fredag kl 17 og slut søndag kl 12

Her får du mulighed for fordybelse i egne mønstre og relationer. Hvad er dine livstemaer ? Går du din vej ? I et terapeutisk forløb med to erfarne psykologer og psykoterapeuter bliver der mulighed for at møde sig selv og den anden på en nærværende og autentisk måde. Vi vil benytte os af viden om kroppens intelligens, forskellige psykologiske metoder inden for den eksistentielle ramme, gestaltterapi, drømme, eventyr, familieopstilling, mindfulness o.a. Vi vil udforske malingens væsen og naturens helende virkning. Afspænding, yoga, meditation og åndelige øvelser vil indgå.

Deltagere: 8 – 12 interesserede

Hvor: Skovåsen ved Korsør med dens naturskønne beliggenhed ved skov og strand.
Pris: 2700,- kr for kurset. Dertil kommer 1450,- kr til kost og logi.

Opfølgningsdatoer: 13 – 15 april 2012

Hjemmesider www.skovåsen.dk www.albeck-psykolog.dk

Email psykolog@lisewiemann.dk; majse@albeckpsykolog.dk.